ELBÚCSÚZOTT FŐTISZTELENDŐ ISTVÁN ATYA

(2009-08-29)


2009. július 26.-án áthelyezés miatt búcsúmiséjét tartotta Főtisztelendő Tóthszegi István görögkatolikus lelkész a lácacsékei templomban. Sajnos, a megjelent lácai hívekkel együtt is csak kis létszámban gyűltek össze a tiszteletére, de annál nagyobb szeretettel vették körül.
Főtisztelendő úr kedves, hét éves közös múltat idéző szavai sok könnyet csaltak a szemekbe. Emlékezetünkbe idézte a jó és bánattal teli napokat, közös programokat, a gyerekek sikeres hittan versenyeit, a ritka, de annál örömtelibb keresztelőket, házszentelőket, a zarándokutakat, az ökumenikus istentiszteleteket, bibliaórákat, a búcsúkat, kenyérszentelőket, a beszélgetésekkel kibővített házszentelőket, a falu életében történt és az egyház által megáldott jeles eseményeket, és az egyre gyakoribb temetéseket. Elmondta, hogy számára kitörölhetetlen nyomot hagyott az itt töltött idő, mert nemcsak az emlékek kötik majd ide, de kellemes családi események is fűződnek itteni szolgálatához, hiszen itt születtek gyerekei, itt teljesedett ki családi élete.
Végezetül, de nem utolsósorban kérte a híveket, hogy ne hanyagolják el hitéletüket, gyakori imával erősítsék azt, és továbbra is maradjanak buzgó keresztények.

Az egyházközség nevében B. Tóth Istvánné Marica, és Borcsikné Hallók Jutka mondtak köszönetet itteni áldásos tevékenységéért, és kérték a Jó Isten segítségét további sikeres egyházi működéséhez, kívántak jó egészséget, és családi boldogságot magánéletében.
Emlékül egy könyvet ajándékoztak, amely tartalmazza a környék görögkatolikus közösségeinek lajtsromát.

Útravalóul egy áldást mondtak, amely így hangzik:

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, melyfelnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,
És legyen áldott egész életed.

Legyen áldott benned Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.

Hogy lehess meleget osztó forrás,
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod,
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed,
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár,
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben.
Örömben,bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
És a Téged szeretőknek.

Koppányiné Polgár Mária